Strona główna > Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności zgodna z RODO 2018

Usługi, zawieranie umów i oświadczeń prawnych, a także oferty, transakcje zakupu i dostawy Grupy Rabmer z Rabmer Management & Beteiligung GmbH (zwaną dalej "Sprzedawcą") na podstawie umowy

Informacje ogólne

Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników są dla nas ważne. W związku z tym niniejsza strona internetowa przechowuje i przetwarza dane wyłącznie zgodnie z austriackim i europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Jako użytkownik wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z niniejszym oświadczeniem. Aktualną wersję RODO można znaleźć pod adresem http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej witryny. W przypadku przekierowania do innych witryn za pośrednictwem linków na naszych stronach, prosimy o poinformowanie się bezpośrednio na przekierowanej stronie o odpowiednim przetwarzaniu danych. Twoje dane osobowe (np. tytuł, imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane bankowe, numer karty kredytowej) będą przetwarzane przez nas wyłącznie zgodnie z przepisami austriackiego prawa o ochronie danych. Poniższe przepisy informują o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub niezaszyfrowanych stron internetowych) może podlegać lukom w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej przesłane lub wprowadzone dane zostaną ręcznie lub automatycznie sprawdzone w istniejącej bazie danych pod kątem ważności i aktualności oraz, w razie potrzeby, porównane w celu skorygowania przechowywanych przez nas danych. W tym celu konieczne może być skontaktowanie się z użytkownikiem przez naszych pracowników. Odbywa się to za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu. Wprowadzone dane zostaną wykorzystane wyłącznie do przetworzenia zapytania, zamówienia lub rejestracji i nie zostaną przekazane stronom trzecim.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko odpowiednia umowa zostanie zrealizowana i nie będzie już prawnego obowiązku przechowywania danych lub upłynie ustawowy termin ich usunięcia.

Linki

Bardzo uważnie sprawdzamy redakcyjnie linki, które opuszczają naszą witrynę. Niemniej jednak nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść stron, do których prowadzą linki z tej lub innej strony internetowej.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podasz, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie będziemy przekazywać tych danych bez zgody użytkownika.

Dane inwentaryzacyjne

Bez wyraźnej zgody użytkownika lub bez podstawy prawnej jego dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim, które nie są zaangażowane w realizację umowy. Po upływie ustawowych terminów dane te zostaną usunięte, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na ich dalsze wykorzystywanie.

Dane osobowe użytkownika, o ile są one niezbędne do nawiązania, treści lub zmiany stosunku umownego (dane inwentaryzacyjne), są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy. Na przykład imię i nazwisko oraz adres użytkownika muszą zostać przekazane dostawcy towarów w celu dostarczenia towarów.

Kontrola zdolności kredytowej

Jeśli dokonujemy płatności z góry, np. w przypadku płatności na konto, możemy uzyskać informacje kredytowe o użytkowniku.

W tym celu przekażemy tej firmie dane osobowe użytkownika (np. imię i nazwisko oraz adres). Na podstawie procedur matematyczno-statystycznych sprawdzane jest ryzyko braku płatności. Zawarcie umowy zakupu uzależniamy od wyniku kontroli kredytowej.

Zapytania

Dane pochodzące z zapytań za pośrednictwem formularza kontaktowego są przetwarzane w sposób poufny i wyłącznie w celu realizacji zapytania. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wdrożenia środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług.

Analityka internetowa za pomocą Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje takie ukierunkowane pliki cookie.

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Użytkownik może uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu jego danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Dezaktywuj Google Analytics(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem "anonymizeIP()", dzięki czemu adresy IP są przetwarzane tylko w skróconej formie, aby wykluczyć możliwość bezpośrednich odniesień osobistych.

Informacje o plikach cookie

Istnieją trzy kategorie plików cookie:

# ściśle niezbędne pliki cookie w celu zapewnienia podstawowych funkcji strony internetowej

# funkcjonalne pliki cookie w celu zapewnienia wydajności strony internetowej

# Ukierunkowane pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania.

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie są używane, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "sesyjne pliki cookie". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty użytkownika. Inne pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnej wizyty.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Ograniczenia funkcjonalne bez plików cookie

Jeśli użytkownik generalnie nie zezwoli nam na używanie plików cookie, niektóre funkcje i strony nie będą działać zgodnie z oczekiwaniami. W szczególności nie będzie działać logowanie.

Baner z prawdziwymi ciasteczkami

Używamy narzędzia zgody "Real Cookie Banner" do zarządzania plikami cookie i podobnymi technologiami (piksele śledzące, sygnały nawigacyjne itp.) oraz powiązanymi zgodami. Szczegółowe informacje na temat działania "Real Cookie Banner" można znaleźć na stronie https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zarządzanie plikami cookie i podobnymi wykorzystywanymi technologiami oraz związanymi z nimi zgodami.

Podanie danych osobowych nie jest wymagane umownie ani konieczne do zawarcia umowy. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania danych osobowych. Jeśli użytkownik nie poda danych osobowych, nie będziemy mogli zarządzać jego zgodami.

Zmiana ustawień prywatności | Historia ustawień prywatności | Cofnięcie zgody

Funkcja komentowania na tej stronie

W przypadku funkcji komentowania na tej stronie, oprócz komentarza, zapisywane są informacje o czasie utworzenia komentarza, adresie e-mail oraz, jeśli nie publikujesz anonimowo, wybranej nazwie użytkownika.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Są to

Typ i wersja przeglądarki

Używany system operacyjny

Adres URL strony odsyłającej

Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

Czas żądania serwera

Adres IP

Danych tych nie można przypisać do konkretnych osób. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia tych danych retrospektywnie, jeśli dowiemy się o konkretnych oznakach niezgodnego z prawem wykorzystania.

Wtyczki społecznościowe od Facebooka

Używamy wtyczek społecznościowych z facebook.com, obsługiwanych przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki można rozpoznać po logo Facebooka lub dodatku "Facebook Social Plugin". Jeśli na przykład klikniesz przycisk "Lubię to" lub zostawisz komentarz, odpowiednia informacja zostanie przesłana bezpośrednio z Twojej przeglądarki do Facebooka i tam zapisana. Facebook publikuje również preferencje użytkownika wśród jego znajomych na Facebooku. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może bezpośrednio powiązać jego wizytę na naszej stronie z jego kontem na Facebooku. Nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany lub nie posiada konta na Facebooku, przeglądarka użytkownika przesyła informacje (np. o odwiedzanej stronie internetowej, adresie IP), które są przechowywane przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki Facebook przetwarza dane osobowe użytkownika i jego praw w tym zakresie, można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php. Jeśli użytkownik nie chce, aby Facebook przypisywał dane zebrane na jego temat za pośrednictwem naszych stron internetowych do jego konta na Facebooku, musi wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszych stron internetowych.

Newsletter

Jeśli użytkownik chce otrzymywać biuletyn oferowany na stronie internetowej, wymagamy podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy użytkownik jest właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyraża zgodę na otrzymywanie biuletynu. Żadne inne dane nie są gromadzone. Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Użytkownik może odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i jego wykorzystanie do wysyłania newslettera w dowolnym momencie, na przykład za pomocą linku "anuluj subskrypcję" w newsletterze.

Szyfrowanie SSL

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych użytkownik ma prawo do informacji o swoich danych przechowywanych przez naszą firmę oraz, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych. Pytania można zadawać na przykład za pośrednictwem następującego adresu e-mail: office@rabmer.at

Rabmer Management & Beteiligung GMBH +43 7230 7213 749 office(at)rabmer.at

Hotjar

Używamy Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników oraz zoptymalizować ofertę i doświadczenia na tej stronie. Technologia Hotjar pozwala nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np. ile czasu użytkownicy spędzają na poszczególnych stronach, które linki klikają, co im się podoba, a co nie itp. Hotjar współpracuje z plikami cookie i innymi technologiami w celu gromadzenia danych na temat zachowania naszych użytkowników i ich urządzeń końcowych, w szczególności adresu IP urządzenia (jest rejestrowany i przechowywany tylko w formie zanonimizowanej podczas korzystania z witryny), rozmiaru ekranu, typu urządzenia (unikalne identyfikatory urządzeń), informacji o używanej przeglądarce, lokalizacji (tylko kraj), preferowanego języka wyświetlania naszej witryny. Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Hotjar ma umowny zakaz sprzedaży danych zebranych w naszym imieniu.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji "o Hotjar" na stronie pomocy Hotjar(https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar).

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner